Ny tannhelsesekretær har fått millionerstatning

Etter flere seire i Høyesterett og en erkjennelse fra NAV som bekrefter sammenhengen mellom kvikksølveksponering og sykdom, kjemper flere tannhelsesekretærer fortsatt for retten til yrkesskadeerstatning.

Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) og Parat har ved hjelp av advokat Øyvind Vidhammer i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig nå vunnet frem med nok et krav i en kvikksølvsak.
– Gjensidige forsikring må betale den kvinnelige tannhelsesekretæren i overkant av 1,5 millioner kroner i erstatning. Vi har flere lignende saker som fortsatt føres mot forsikringsselskapene, der det forhåpentligvis vil bli truffet avgjørelser innen kort tid, sier Vidhammer.

Problemer med forsikringsselskapene
Leder i Tannhelsesekretærenes Forbund, Gerd Bang-Johansen, er glad for at disse sakene blir løst, men er svært kritisk til forsikringsselskapene som fortsatt nekter å utbetale erstatninger.
– Vi spør oss hvor mange ganger selskapene må tape i rettssystemet før disse kvinnene får rettferdighet, sier Bang-Johansen.

Vidhammer sier utfordringen nå er knyttet til forsikringsspørsmålet, mens det tidligere har vært myndighetene og fagmiljøenes motstand mot å erkjenne at tannhelsesekretærene har blitt kvikksølvskadet.
– Selv om lov om yrkesskade kom i 1990 var det ikke den gang mulig for kvikksølvskadde tannhelsesekretærer å vinne frem så lenge NAV og enkelte yrkesmedisinere benektet fakta. Det er først de siste årene at både myndigheter og fagmiljøene har erkjent skadeomfanget, og forsikringsspørsmålet skal derfor vurderes ut fra dette, sier Vidhammer.

Advokat og leder for juridisk avdeling i Parat, Anders Lindstrøm, sier det ikke er lenge siden yrkesmedisinere og NAV aksepterte en sammenheng mellom kvikksølveksponering og sykdom. En erkjennelse som kom lang tid etter at lov om yrkesskade ble vedtatt og iverksatt.
– Høyesterett har tidligere tatt stilling til to spørsmål. Det første er knyttet til i hvilken grad sykdommen er konstatert før eller etter lov om yrkesskadeforsikring trådte i kraft. Det andre spørsmålet er om kravet er foreldet, noe som igjen er knyttet til når man har tilstrekkelig kunnskap om sykdommen og den ansvarlige, sier Lindstrøm.