Leieprisene holder seg stabile i oktober

Oslo:

Det kostet nå i snitt 10.385,- kroner per måned å leie en 1-roms leilighet i Oslo, dette er en oppgang på 3,5 fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 8,6%.

For en 2-roms kostet det i snitt 13.000,- kroner, dette er en nedgang på 2,3% sammenlignet med forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 4,5%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet nå i snitt 16.136,- kroner å leie i måneden. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 4,3%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 0,3%.

– Nå er høstmarkedet her og vi merker at det er roligere. Det tar lengre tid å leie ut boligene og det er helt klart leietakers marked. Nå er det viktig å behandle henvendelser raskt, avholde visning og følge opp potensielle leietakere godt. Når leietaker har mye å velge i, er rask oppfølging avgjørende. Det er best respons på 1-2 roms leiligheter, men vi har også hatt mye respons på kollektiv boliger – noe som er litt uvanlig på denne årstiden. Vi opplever at flere som ikke får solgt vurderer utleie og vi har hatt mange slike henvendelser i det siste, sier daglig leder ved Utleiemegleren Majorstuen, Siri Anne Bernum Halck.

Bergen

For en 2-roms kostet det i snitt 10.749,- kroner. Dette er en nedgang på 1,4% fra forrige måned.

For en 3-roms kostet det i snitt 12.448,- kroner. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 1,7%.

– Oktober pleier å være en relativt rolig måned på leiemarkedet i Bergen. I år har vi imidlertid leid ut nesten like mange boliger i oktober som vi gjorde i høysesongen i august. Det er litt færre henvendelser per annonse og omsetningshastigheten er noe lavere enn i høysesongen, men det er likevel god aktivitet i markedet, sier daglig leder ved Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Stavanger:

Det kostet i gjennomsnitt 9834,- kroner å leie en 2-roms i Stavanger. Sammenlignet med forrige måned, er dette en oppgang på 10,2%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 2%.

En 3-roms kostet i snitt 11.290,- kroner per måned. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 4,5%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en nedgang på 0,6%.

– Aktiviteten i markedet har vært relativt god for alle type objekter, særlig med tanke på at vi er inne i en periode der det normalt er en lavere aktivitet. Vi ser at leieprisene har stabilisert seg på et høyere nivå enn for årene 2015, 2016 og 2017.

Sett i lys av at det er relativt få ledige boliger i markedet antar vi at leieprisene vil holde seg godt de siste månedene av året hvor vi normalt ser en nedgang i leieprisene, sier daglig leder ved Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge.

Trondheim:

I Trondheim kostet en 2-roms i gjennomsnitt 11.340,- kroner, som er en nedgang på 1% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 2,2%.

For en 3-roms var snittleien 13.700,- kroner, dette er en nedgang på 4,7% fra måneden tidligere. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 0,9%.

– Det er rolig på leiemarkedet i Trondheim akkurat nå. Studentene er på plass.Nyere og moderne leiligheter sentralt har interesse hele året, sier daglig leder ved Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moen.

Romerike:

I snitt kostet det 10.528,- kroner å leie en 2-roms leilighet på Romerike. Sammenlignet med forrige måned er dette en nedgang på 2,3%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en oppgang på 1,8%.

En 3-roms leilighet på Romerike kostet i snitt 12.973,- kroner. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 1,8%. Sammenlignet med samme måned i fjor er det en nedgang på 0,7%.

– Leiemarkedet på Romerike har roet seg litt ned etter en aktiv periode i sommer. Det er fortsatt mange utleieboliger til leie, men noen færre leietakere på visningene.

Denne utviklingen er normal på denne tiden av året. Jeg forventer at denne trenden vil fortsette frem til nyttår.

Leieprisene har en liten nedgang fra forrige måned og er på ca samme nivå som for et år siden. Det bygges fortsatt mange boliger på Romerike og mange av disse leies ut. Det holder leieprisene stabile, sier daglig leder ved Utleiemegleren Romerike, Karsten Olsen.

Asker og Bærum:

I Asker og Bærum kostet det i gjennomsnitt 10.954,- kroner for en 2-roms, som er en nedgang på 10,8% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en oppgang på 7,2%.

– Som i fjor på samme tid opplever vi et meget stort volum av utleieboliger i Asker og Bærum. Med bortimot 400 boliger til leie er det på høyde og vel så det med det markedet som vi ofte opplever i de beste månedene om sommeren. Grunnen er nok hovedsakelig at en god del har bestemt seg for å leie ut i stedet for å selge i et noe tregt marked. Mange bruker lang tid på å få solgt, og velger dermed å leie ut for en viss periode i stedet. I tillegg er det stadig flere som investerer i en utleiebolig. Som utleier bør man være ute i god tid, samt ha forståelse for at markedet fortsatt er sensitivt med tanke på prisnivå. Etterspørselen fra leietakere er fortsatt god, spesielt for de nyere boligene. Jo bedre beliggenhet og standard på boligen, jo større betalingsvillighet er det hos leietakerne, sier daglig leder ved Utleiemegleren Asker og Bærum, Tom-Anders Andersen.