CD-ORD og IntoWords gjør din hverdag lettere

Det er mange som sliter med lese- og skrivevansker i dagens samfunn, og når skriftspråk er så viktig en del av våres hverdag, kan dette by på store problemer for enkelte borgere. Heldigvis finnes det i dag flere løsninger som gjør hverdagen enklere dersom du skulle ha dysleksi, eller bare er en svak leser og har bruk for litt ekstra hjelp. De digitale verktøy CD-ORD og IntoWords er faktisk helt essensielle for en dyslektiker, neste like nødvendige som briller for de svaksynte. Med denne teknologi kan du lese og skrive på lik linje med alle andre, du kan lese like hurtig som alle andre, med den samme forståelsen som alle andre, og faktisk også på flere forskjellige språk. Denne teknologien gjør at det ikke lenger finnes noen hindringer for å ta en utdannelse, delta i sosiale medier som Facebook, eller ha lese og skriftlige oppgaver på jobben, med kvalifisert skrivestøtte.

De to lese og skrivestøtteprogrammer CD-ORD og IntoWords har flere foskjellige funksjoner, som alle er med til å gjøre hverdagen lettere for deg. Du kan for eksemptel få hjelp til å formulere deg, og stave riktig. Det er også mulig for deg å scanne tekster inn, slik at du kan få trykte tekster opplest for deg. Dersom du sliter med å formulere deg, strukturere dine tekser, eller ønsker å utvide ditt ordforråd på norsk, eller andre språk er dette også mulig. Disse programmer fungerer selvfølgelig ikke som en erstatning for du kan bli så god som mulig til å lese med dine egne øyne, men den digitale støtte skal fungere som et hjelpemiddel til dette. Dersom du ønsker å utforske denne verden med hjelpemidler for å gjøre din hverdag enklere, eller hjelpe deg med å utvikle deg ytterligere er det kun fantasien som setter begrensninger for hva du kan lære.